Wywiad z Ireneuszem Pawłowskim

Dyrektorem Biura Projektów Security Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. 

Jak Pan ocenia zeszły rok i przyszłość w kontekście zadań realizowanych przez kierowane przez Pana biuro?

Rok 2020 był szczególny ze względu na pandemię. W wielu miejscach wręcz przełomowy. Na sytuację kryzysową o tej skali nikt nie był przygotowany w 100%. Prócz oczywistych problemów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiednich zespołów ludzkich do ochrony obiektów, za które odpowiadamy – co nie było zadaniem łatwym – zmagaliśmy się z szeregiem dodatkowych wyzwań, które ujawniły się szczególnie mocno w sferze sprzętu IT i cyberzagrożeń. Głównymi wyzwaniami w 2021 roku są dla nas z kolei zagwarantowanie hermetyczności, bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej pracowników oraz ciągłości działania kluczowych procesów w organizacji. Aby skutecznie osiągać postawione cele, inwestujemy w infrastrukturę i nowe środowisko informatyczne.

Jak w realiach pandemicznych zapewnić bezpieczeństwo? 

Co do zasady najsłabszym ogniwem bywa człowiek. Dlatego tak ważne są szkolenia, skuteczne procedury i ciągłe doskonalenie świadomości pracowników. Jest cały katalog nowych zagrożeń, które uwidoczniły się po wybuchu pandemii.

Na kogo zatem stawiacie?

Stawiamy na specjalistów w swoich dziedzinach. Osoby odpowiedzialne, doświadczone, odporne na stres, obyte w pracy z informacjami wrażliwymi. Posiadające certyfikaty i przeszkolenie. Dla nas jednym z naturalnych partnerów do pozyskiwania kandydatów do pracy były i są organizacje/podmioty wspierające byłych funkcjonariuszy i żołnierzy po opuszczeniu przez nich służby. Stąd decyzja Prezesa Zarządu PHO o nawiązaniu współpracy m.in z waszą fundacją. Liczymy na wymierne wyniki uruchomionej kooperacji. Dzisiaj zatrudniamy kilkudziesięciu współpracowników i pracowników z przeszłością w organizacjach mundurowych i ich liczba stale się zwiększa. W najbliższej przyszłości planujemy zatrudnienie kolejnej osoby w randze oficera.

Kogo obecnie poszukujecie?

W związku z nowymi projektami poszukujemy kandydatów do pracy w działach handlowych, komórkach wsparcia IT, cyberbezpieczeństwa i techniki kontroli i nadzoru. Rozwijamy się. Nabywamy nowe kompetencje, a to generuje zapotrzebowanie na kolejnych pracowników.

Dziękujemy za rozmowę