Stary portfel emerytalny

Starsi wiekiem żołnierze korzystają dziś z poprzedniego, korzystniejszego systemu emerytalnego (tzw. stary portfel). Mogą przejść na emeryturę po minimum 15 latach służby. Otrzymają wtedy świadczenie w wysokości 40% podstawy, którą jest uposażenie zasadnicze na ostatnio zajmowanym stanowisku wraz z dodatkami o charakterze stałym i miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego.

Za każdy rok powyżej 15 lat służby emerytura żołnierza wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru. W kalkulacjach wysokości świadczenia i czasu jego nabycia uwzględniana jest też specyfika służby (udział w misjach wojennych, pilotowanie statków powietrznych, wykonywanie skoków spadochronowych, oczyszczanie terenu z niewybuchów/niewypałów, nurkowanie, itp.). Maksymalna wartość emerytury  ze starego portfela wynosi 75%. Jest to tzw. pełna emerytura i żołnierz najpóźniej osiąga ją po 28 latach i 6 miesiącach służby.

Żołnierz-emeryt, który nie wysłużył pełnej emerytury (bez podwyższenia z tytułu inwalidztwa spowodowanego służbą), w przypadku podjęcia pracy musi się liczyć z  ograniczeniem świadczeń emerytalnych. Jeżeli jego cywilne zarobki przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał (wielkość ogłaszana przez Prezesa GUS), emerytura wojskowa zostanie zmniejszona o 25% jej wysokości. Jeżeli jego cywilne zarobki zmieszczą się między 70 a 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zredukowana od 0 do 25%.

Jeżeli uzyska zarobki niższe niż 70% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS, zachowa emeryturę w przyznanej wysokości.


Nowy portfel emerytalny

Od 2013 roku żołnierzy rozpoczynających służbę obowiązuje nowy system emerytalny. Emerytura wojskowa będzie przysługiwała żołnierzowi zwolnionemu ze służby zawodowej, jeśli w dniu odejścia z wojska skończy 55 lat życia i  przesłuży w wojsku minimum 25 lat. Żołnierz młodszy wiekiem, który w dniu zwolnienia wysłuży 25 lat, nabędzie prawo do emerytury wojskowej w dniu osiągnięcia 55 lat życia, jeśli odszedł ze służby nie ze swojej winy czyli w przypadku:

– ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;

– upływu terminu wypowiedzenia stosunku zawodowej służby dokonanego przez organ wojskowy;

– niewyznaczenia na stanowisko na kolejną kadencję;

– niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

– zaistnienia potrzeb sił zbrojnych – za pisemną zgodą żołnierza.

Emerytura dla żołnierza z nowego portfela wyniesie 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby wojskowej i będzie wzrastać o 3% za każdy dalszy rok tej służby

Jeśli obecne tendencje kadrowe się nie zmienią, dotrwanie do wojskowej emerytury w mundurze uda się około 10% rekrutów. Co więcej, świadczenia emerytalne będą nieco niższe od obecnych (względem podstawy wymiaru).

Jeśli obecne tendencje kadrowe się nie zmienią, dotrwanie do wojskowej emerytury w mundurze uda się około 10% rekrutów. Co więcej, świadczenia emerytalne będą nieco niższe od obecnych (względem podstawy wymiaru).

Tym ważniejsze stanie się przygotowanie do przekwalifikowania i udane rozpoczęcie drugiej kariery w życiu cywilnym.