GRUPA WB to obecnie największy, polski producent nowoczesnych technologii obronnych oferujący zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak:

Główną zaletą systemów oferowanych przez Grupę WB jest ich modularność i skalowalność. Umożliwia to budowę wielu konfiguracji łączących wszystkie produkty Grupy w jedno kompleksowe narzędzie zarządzania sytuacją na współczesnym wielowymiarowym polu walki zgodnie z potrzebami użytkownika.

W swojej działalności GRUPA WB kieruje się innowacyjnością, tworząc przełomowe rozwiązania technologiczne. Przyjęta filozofia biznesowa wyraża się w ofercie produktowej obejmującej rozwiązania unikatowe w skali świata, które znajdują nabywców na najbardziej wymagających rynkach.

Technologie oferowane przez Grupę WB bazują na wieloletnim doświadczeniu wynikającym z eksploatacji systemów wdrożonych w polskiej armii oraz długofalowej współpracy z najbardziej wymagającymi klientami z całego świata. Dzięki temu Grupa WB jest obecnie największym polskim eksporterem technologii obronnych do kilkudziesięciu państw świata, w tym między innymi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Autorskie rozwiązania zaprojektowane przez inżynierów GRUPY WB wyznaczają standardy i kreują nowe trendy nie tylko w Polsce, ale są głównym źródłem sukcesu na rynkach międzynarodowych.

GRUPA WB jako firma działająca globalnie posiada swoje biura i centra technologiczne w najbardziej rozwijających się regionach świata: od Azji przez Bliski Wschód po Stany Zjednoczone Ameryki. Obecnie we wszystkich oddziałach Grupy WB na całym świecie pracuje ponad 1200 osób, z czego ponad połowę stanowią inżynierowie i pracownicy działów badawczo – rozwojowych.