„Wojownikiem można być także w pracy”

Wizja 2Kariery to bycie centrum zdobywania i wymiany doświadczeń przez żołnierzy i funkcjonariuszy rezerwy ukierunkowanym na dalszy rozwój zawodowy oraz forum promocji wśród pracodawców ich wyjątkowych kompetencji.

Chcemy stać się wiodąca w Polsce organizacją non-profit, zajmującą się integracją byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, wokół wspólnego celu: aktywizacji zawodowej i utrzymywania wysokich standardów świadczących o środowisku, z którego się wywodzimy.

Nasza misja składa się z trzech głównych elementów:

  • sprawiamy, że nasi koleżanki i koledzy odnoszą sukcesy w nowym etapie życia zawodowego (upowszechnianie dobrych doświadczeń, samopomoc);
  • popularyzujemy środowisko mundurowe jako zasób sprawdzonych kandydatów i kandydatki na nowych pracowników (prezentowanie pracodawcom możliwości pozyskania kadr z wojska);
  • przyczyniamy się do tego, że grono byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, kobiet i mężczyzn, buduje więzi towarzyskie i i podtrzymuje etos służby także po zdjęciu munduru (integracja w celach inspiracyjnych).

Przyjęte zadania zamierzamy wykonać poprzez kompleksowe programy rekonwersji, darmowe warsztaty, szkolenia, targi pracy, consulting. Uważamy, że osiągnięcie powyższych celów leży w interesie naszych interesariuszy: rodzin, resortu obrony, kolegów pozostających w służbie, rynku pracy i naszego państwa. Wszyscy korzystamy z owoców rozwoju i współpracy.

Każdy żołnierz i każda żołnierka będą musieli pewnego dnia odejść ze służby. To nieuchronne. Według danych Departamentu Kadr MON co roku z mundurem żegna się około 4000 naszych koleżanek i kolegów, którzy nie ukończyli jeszcze 50 roku życia. Tacy ludzie mogą i powinni być zawodowo aktywni, przydatni firmom, instytucjom i społecznościom lokalnym przez kilkadziesiąt następnych lat. Ich talenty nie mogą się marnować!

Tak ważna zmiana jaką jest przejście do rezerwy po kilkudziesięciu latach noszenia munduru, wymaga wszechstronnych przygotowań na wielu płaszczyznach: rodzinnych, towarzyskich, finansowych, psychicznych, organizacyjnych, kadrowych. Trudno wyliczyć wszystkie.

Tysiące byłych żołnierzy ostatni dzień służby ma już za sobą. Znaleźli pracę w cywilu.

Chcemy poznać ich doświadczenia, by podzielić się z młodszymi Koleżankami i Kolegami, którzy mają to wciąż przed sobą, by ułatwić im przejście ze stanu umundurowanego do stanu cywilnego.

Równocześnie też pokazać pracodawcom szukającym pracowników, że mogą ich znaleźć wśród żołnierzy,  korzystając przy tym z atrakcyjnego systemu wojskowej rekonwersji, zapewniającego znaczne środki na przekwalifikowanie oraz umożliwiającego odbywanie sponsorowanych przez wojsko półrocznych praktyk u potencjalnych pracodawców. Jednocześnie poprzez ukazanie atutów, zainteresowań i kompetencji naszych Koleżanek i Kolegów, którzy z sukcesem zainstalowali się na rynku cywilnym, będziemy dążyć do zmiany stereotypowej  opinii utrzymującej się  w środowisku cywilnym o słabych kwalifikacjach byłych mundurowych. 

Realizować to będziemy poprzez pokazywanie sylwetek czołowych ambasadorów środowiska wojskowego wśród cywili: Wojowników i Wojowniczek w Pracy.

Chcemy również budować więzi koleżeńskie między byłymi żołnierzami, bo dzięki walorom inspiracyjnym znakomicie służą one rozwojowi osobowościowemu. Takiej branżowej integracji, choćby w postaci regularnych spotkań klubowych, wciąż brakuje. 

Jeśli byłeś żołnierzem zawodowym i po odejściu z wojska znalazłeś pracę, z której jesteś dumny, podziel się z nami doświadczeniami z tym związanymi. 

Jeśli reprezentujesz pracodawcę i szukasz sprawdzonych, zdolnych i ambitnych pracowników, którzy wzmocnią Twój team – zobacz, co mają do zaoferowania wojskowi.

Zachęcamy wszystkie Wojowniczki i wszystkich Wojowników do współpracy. 

Budujmy 2karierę wspólnie!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Oceń treść
5/5