Polski Holding Obronny S.A. poszukuje specjalisty do spraw obronnych do pracy na zlecenie. Zadania tej osoby obejmować będą :

  • opracowywanie i aktualizację dokumentacji planistycznej analityczno-opisowej, dotyczącej funkcjonowania podmiotu zmilitaryzowanego w stanie gotowości obronnej państwa w czasie pokoju „P”,  kryzysu i wojny ,,W” oraz zakresu niezbędnych działań; które muszą być wykonane we wszystkich stanach gotowości obronnej;
  • aktualizację ,,Planu Szczególnej Ochrony Obiektu kat. I” oraz Planu Operacyjnego Funkcjonowania Przedsiębiorstwa
  • współpracę z WKU w zakresie reklamowania z urzędu i na wniosek pracowników spółki od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Praca świadczona będzie w siedzibie w Warszawie oraz zdalnie. Byli żołnierze i funkcjonariusze zainteresowani tą ofertą proszeni są o kontakt z panem Ireneuszem Pawłowskim, dyrektorem Biura Projektów Security w PHO S.A. e-mail: ireneusz.pawlowski@pho.pl