Co roku wojsko opuszcza 4-5 tysięcy żołnierzy. W 2020 roku resort obrony zaplanował zwolnienie do 4500 zawodowych wojskowych do cywila.

3-3,5 tysiąca z nich to osoby w sile wieku, przed 50. rokiem życia;

85% odchodzących chce być nadal aktywnymi; starają się o przekwalifikowanie zawodowe;

Dwóch na każdych 5 zwalnianych już przed formalnym ubyciem z wojska zaczyna półroczną praktykę zawodową u ewentualnego przyszłego pracodawcy,

Resort obrony na ich przygotowanie do nowego zawodu poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia w certyfikowanych ośrodkach, dopłaty do kosztów zakwaterowania, przejazdów, zaliczania egzaminów i uzyskiwania licencji przeznacza rocznie ponad 25 milionów złotych.  

Przeszkolenie (rekonwersję) każdego żołnierza dysponującego minimum 15-letnią wysługą MON jest ustawowo zobowiązany wesprzeć kwotą 8212,5 zł (wiosną br. ulegnie ona zwiększeniu). Ponadto agendy MON sfinansują do 31 dni zakwaterowania takiego żołnierza i dojazdy do miejsca zajęć – w związku z jego rekonwersją.

Pracodawcy z tytułu półrocznego stażu żołnierza nie ponoszą żadnych opłat.

Z ludzi tych można uformować silną brygadę. Ale można też ich zatrudnić w wielkiej fabryce, która stałaby się najbardziej zdyscyplinowanym zakładem w kraju.

W gronie tym można znaleźć osoby o ponad 100 specjalnościach zawodowych, od najprostszych do bardzo skomplikowanych, posiadających nietuzinkowe hobby i lubiące się uczyć.

Chcesz poznać i wykorzystać ich talenty? Postaw na żołnierzy!