OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 142/20

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista

w Departamencie Teleinformatyki

Dział ds. Utrzymania i Rozwoju Aplikacji

miejsce pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • udział w projektach rozwoju systemów (analiza i projektowanie rozwiązań, aplikacji, przygotowywanie dokumentacji technicznej i opisu przedmiotu zamówienia, instrukcji),
 • projektowanie i tworzenie struktur baz danych, optymalizacja istniejących zapytań SQL,
 • rozwijanie istniejących oraz opracowywanie nowych funkcjonalności w zintegrowanym systemie informatycznym w oparciu o procesy biznesowe,
 • współpraca z pracownikami innych działów dotycząca rozwoju i bieżącego utrzymania systemu (uszczegóławianie i opracowywanie specyfikacji wymagań, diagnozowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z działaniem i utrzymaniem systemu, baz danych),
 • prace utrzymaniowe i administracyjne wybranych systemów oraz wsparcie użytkowników na poziomie drugiej linii,
 • przeprowadzanie wdrożeń i odbiorów systemów informatycznych,
 • udział w pracach rozwojowych i wdrożeniowych systemów własnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, 
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie w rozwijaniu i utrzymaniu systemów klasy ERP,
 • doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i odbiorach systemów informatycznych,
 • praktyczna znajomość języka SQL, Python (przetwarzanie danych, mikroserwisy), znajomość narzędzi / technologii: Excel, VBA, Crystal Reports, HTML/CSS, Pandas, NumPy, flask lub Django,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozumienie wymagań biznesowych, tworzenie dokumentacji,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, samodzielność i komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym,
 • doświadczenie w programowaniu z użyciem PHP z frameworkami (np.: Laravel),
 • doświadczenie w administracji systemami AIX/Unix będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej, oraz frameworkach openCV, PIL (Python),
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z hurtownią danych, prowadzeniem projektów, zagadnień z obszarów: ITIL, ISO 27001, ochrony danych osobowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Termin składania ofert: 14 grudnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 142/20”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.