Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo rodzinne powstałe w 1992 roku, będące jednym z czołowych producentów pojazdów specjalnego przeznaczenia dla straży pożarnej, policji, wojska i służb cywilnych. Rocznie wytwarza 200 pojazdów specjalnych, z których część trafia do kilkunastu odbiorców zagranicznych. Wyroby firmy niosą  pomoc i ratunek nie tylko w Polsce, ale również w 30 krajach świata. 
Od roku 2013 siedziba firmy znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielsku-Białej. Oddano wówczas do użytku najnowocześniejszy w branży zakład produkcyjny, zaprojektowany z uwzględnieniem najlepszych zasad planowania produkcji, przyjazny dla środowiska i osób w nim pracujących.
Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja samochodów specjalnych, w tym  ratowniczo – gaśniczych. Pojazdy te tworzone są w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest zabudowa modułowa, opracowana we współpracy firmy z Wojskową Akademią Techniczną i Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, umożliwiająca łatwą konfigurację pojazdów, zarówno w fazie projektowania jak i gotowego produktu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, pojazdy projektowane są z uwzględnieniem ergonomii i funkcjonalności, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy użytkowników.
Pojazdy zabudowane na podwoziach renomowanych marek takich jak SCANIA, RENAULT, MERCEDES, MAN czy IVECO to gwarancja trwałości i jakości samochodu. Oprócz pojazdów ratowniczo-gaśniczych firma posiada w ofercie również:
  • samochody ratownictwa technicznego, wodnego, chemicznego i drogowego,
  • pojazdy do utrzymania porządku publicznego,
  • pojazdy łącznościowe,
  • pojazdy lotniskowe,
  • mobilne warsztaty,
  • laboratoria
  • pojazdy dla wojska
Firma jako pierwsza w branży pożarniczej w Polsce wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, którego skuteczność jest nieustannie doskonalona zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz wymaganiami AQAP 2110:2016, który umożliwia realizację zamówień dla sił zbrojnych RP lub innych państw NATO. 
Firma od 2006 roku posiada koncesję MSWiA na obrót specjalny, poszerzoną o Wewnętrzny Systemu Kontroli (WSK), umożliwiającą realizację pojazdów wojskowych czy policyjnych. 
W 2019 roku firma została wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów jako przedsiębiorstwo o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla państwa. Pojazdy wojskowe firmy SZCZĘŚNIAK są eksploatowane nie tylko przez Wojsko Polskie, ale również w kilku innych krajach.
Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 130 wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, którzy uczestniczą w konstruowaniu, wykonaniu i serwisowaniu pojazdów. Cykliczne, specjalistyczne szkolenia oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych gwarantuje  wysoką jakość oferowanych pojazdów.
Motto firmy to: Pasja tworzy profesjonalizm – profesjonalizm gwarantem jakości.
Idea ta jest realizowana w sferze obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz utrzymaniu dobrych relacji z klientami.