Fundacja 2kariera nawiązała współpracę z SASMA, polską firmą z branży bezpieczeństwa, działającą globalnie. SASMA zajmuje się zapewnianiem klientom przewagi informacyjnej niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia biznesu na świecie, rozwiązywanie problemów związanych z zagrożeniami, z jakimi może spotkać się firma w XXI wieku oraz tworzenie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa biznesu.
Wspólnie chcemy popularyzować branżę „bezpieczników” wśród żołnierzy i funkcjonariuszy planujących odejście ze służby; rozważamy też organizację szkoleń pozwalających poznać branżę bezpieczeństwa i przygotować się do podjęcia w niej pracy.